Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství praktického vyučování (4329)

  Učitelství praktického vyučování
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Svým obsahovým zaměřením a charakterem by mělo studium vybavit absolventy kompetencemi, resp. způsobilostí pro výuku prakticky orientovaných předmětů na střední škole. Studium je určeno absolventům středních odborných škol a SOU s maturitou, kteří učí (budou učit) vyučovací předměty praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.
  MŠMT
  11914/2017-1
  Učitelství praktického vyučování
  ano
  Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    Učitel praktického vyučování
    563/2004, § 9
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Praha - hlavní budova fakulty
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2018/2019
    zimní semestr, Září
    2
    322 hodiny
    1 pracovní den v týdnu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    18142 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 6-526-18    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    07.09.2018
    http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=338
    15.6.2018-14.9.2018
    Termín výběrového řízení: červen 2018, září 2018
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)