Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) (4137)

  Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  prezenční
  čeština
  Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
  funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb podle §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  MŠMT
  MSMT - 11914/2017-1
  Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)
  ano
  20
  středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší vzdělání nepedagogického zaměření

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů, absolvent získá osvědčení
    doplnění kvalifikačních předpokladů
    § 3 odst. 2 písm b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
    Katedra speciální pedagogiky
    Katedra speciální pedagogiky
    Praha, Pedagogická fakulta
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    1
    120 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    9000 Kč / kurz
    400 Kč
    Upřesnění: 400,- Kč
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    05.11.2017
    Termín výběrového řízení: listopad 2017.
    Výuka bude soustředěna do blokových setkání.Zahájení programu předpokládáme 5.12.2017.
    První výuka se uskuteční v 50/51.týdnu kalendářní roku (druhá polovina prosince).
    Další blokové soustředění (několik pracovních dní následujících po sobě) bude
    probíhat v únoru 2018.
   • sbalit Rozbalit (další informace)