Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie (2454)

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=354
  MŠMT
  MSMT - 12872/2011-25
  Informační a komunikační technologie - rozšiřující
  ano
  20
  Studium je určeno pro:
  - učitele základních a středních škol, kteří získali odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně ZŠ nebo kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ školy, dle § 8 a § § 9 zákona č. 563/2004 Sb., a nemají aprobaci pro výuku informační a komunikační technologie.
  - absolventy akreditovaných magisterských (neučitelských) studijních programů, kteří současně studují
  v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   Osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace vydané vzdělávací institucí v souladu s ustanovením § 24 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
   Katedra informačních technologií a technické výchovy
   Katedra informačních technologií a technické výchovy
   Praha
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   2017/2018
   zimní
   3
   416 (v hodinách celkem)
   Jednou týdně (v pátek)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   24600 Kč / kurz
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód
   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol: 697417
   Výše školného za celé studium (3 semestry) je stanovena na 24.600,- Kč. Školné se platí před začátkem prvního semestru.


   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
   Studijní oddělení
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221900232
   30.06.2018
   Termín výběrového řízení: leden 2018.
   Přijato bude prvních 20 uchazečů splňujících vstupní požadavky na uchazeče.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   http://it.pedf.cuni.cz