Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2019/2020.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie (2454)

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=354
  MŠMT
  MSMT - 12872/2011-25
  Informační a komunikační technologie - rozšiřující
  ano
  20
  Studium je určeno pro:
  - učitele základních a středních škol, kteří získali odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně ZŠ nebo kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ školy, dle § 8 a § § 9 zákona č. 563/2004 Sb., a nemají aprobaci pro výuku informační a komunikační technologie.
  - absolventy akreditovaných magisterských (neučitelských) studijních programů, kteří současně studují
  v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace vydané vzdělávací institucí v souladu s ustanovením § 24 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2017/2018
    zimní semestr
    3
    416 hodin
    Jednou týdně (v pátek)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    24600 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód
    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 697417
    Výše školného za celé studium (3 semestry) je stanovena na 24.600,- Kč. Školné se platí před začátkem prvního semestru.


    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    30.06.2018
    Termín výběrového řízení: leden 2018.
    Přijato bude prvních 20 uchazečů splňujících vstupní požadavky na uchazeče.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    http://it.pedf.cuni.cz