Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail programu CŽV

  Co je to film? (3966)

  Co je to film?
  Program CŽV - zájmový
  Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
  prezenční
  čeština
  Cílem kurzu je poskytnout laické obci se seriózním zájmem o kinematografii v širších historických, kulturněhistorických a filmologických souvislostech základní vhled do oboru filmová věda. Kurz má charakter zejména teoretických a metodologických přednášek s řadou ukázek z filmů. Cílem přednáškového kurzu je nabídnout posluchačům několik různých úhlů pohledu na film, představit jim některé problémové okruhy spojené s historií a teorií filmu, seznámit je se základy filmové řeči a poskytnout jim nástroje na interpretaci filmu. Na závěr kurzu bude možné konzultovat průběh přijímacího řízení. Frekventanti kurzu mají v případě zájmu možnost zpracovat písemně některé z přednášených témat, případně se pokusit o písemnou analýzu filmu. Lektoři kurzu budou připraveni s nimi zvolené téma a přístup k němu konzultovat a výslednou práci posoudit.
  Lektorsky se na kurzu podílejí členové katedry filmových studií FF UK. Kurzy se konají v hlavní budově FF UK v posluchárně, jejíž technické vybavení umožňuje jak klasickou projekci filmových kopií z projektorů na 35mm i 16mm filmový pás, tak díky instalovanému videodataprojektoru projekci z VHS a DVD.

  Struktura kurzu (od 10.11. 2016)
  1) Film a historické vědomí (lektor: doc. PhDr. Ivan Klimeš)
  2) Hudba a film (lektor: doc. PhDr. Ivan Klimeš)
  3) Zvuk ve filmu (lektor: doc. Petr Szcepanik)
  4) Kamera (lektorka: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)
  5) Středoevropský dokument (lektorka: Mgr. Magda Španihelová)
  6) Film a divadlo (lektorka: doc. PhDr. Stanislava Přádná)
  7) Český animovaný film (lektorka: Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.)
  8) Italské herectví 60. let (lektorka: doc. PhDr. Stanislava Přádná)
  9) Francouzská nová vlna (lektor: PhDr. David Čeněk)
  10) Film noir (lektorka: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)
  11) Pojem autorského filmu v dějinách kinematografie (lektor: PhDr. David Čeněk)
  12) Filmová analýza a interpretace (lektorka: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)
  13) Konzultace přijímacího řízení (lektorka: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)
  Co je to film?
  ano
  žádné

   • sbalit rozbalit
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit rozbalit
    doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
    Katedra filmových studií
    Katedra filmových studií
   • sbalit rozbalit
    2017/2018
    zimní
    1
    48 (v hodinách celkem)
   • sbalit rozbalit
    3025 Kč / kurz
    základní
   • sbalit rozbalit
    katerinasvatonova@gmail.com
    Katedra filmových studií
    doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
    katerinasvatonova@gmail.com
    606447053
    01.10.2017
    termín podání je platný,nelze se přihlásit elektr.