Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail programu CŽV

  Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika (3938)

  Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
  Program CŽV - zájmový
  Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
  prezenční
  čeština
  Proč psát rodovou kroniku? Třeba protože nás to baví. Protože nám to dává smysl. Protože nám osudy našich předků nejsou lhostejné a vážíme si jak jejich práce, tak našeho vlastního úsilí, které jsme vynaložili při sbírání jejich životopisných dat. Sami určitě dobře víte, že to jsou hodiny a hodiny práce v archivu, v terénu i u počítače. Jsou to desítky a stovky jmen i letopočtů, stohy lejster a krabice plné fotografií, rodných, oddacích a úmrtních či domovských listů. A co teprve vysvědčení a tovaryšské knížky, skeny z matrik a gruntovnic, akvarely rodných domů a verše rodinných básníků! Hromadí se to a člověk si pln narůstajícího děsu říká, co si s tím vším vybádaným materiálem počít. Odpovědím na tuto a mnohé další otázky se věnujeme na kurzu Jak se píše rodová kronika, kde si tyčíme cíle, stanovujeme témata, diskutujeme, inspirujeme se navzájem, ale hlavně se hned od začátku a se stejným nasazením vrháme na první kapitoly naší budoucí kroniky, abychom vzdali hold těm, kteří tu byli před námi, a abychom jejich odkaz předali v originální formě těm, kteří přijdou po nás.
  Kurz je určen všem věkovým kategoriím od dětí po seniory a je vhodný pro začátečníky i pro ty, kteří se rodopisnému bádání věnují již déle. Společně se zaměříme na třídění informací již získaných a doplňování údajů chybějících. Posouvat vpřed se budeme postupným zpracováváním zadávaných témat, čímž začnou velmi brzy vznikat jednotlivé kapitoly vaší budoucí a jedinečné kroniky.

  Dílnou vás provede lektorka MgA. Zuzana Pomykalová, absolventka Literární akademie oboru Tvůrčí psaní – Mediální komunikace a členka České genealogické a heraldické společnosti v Praze, mimo jiné autorka knihy Vikinská princezna nominované na Cenu Jiřího Ortena za rok 2010 a knihy Záhada prázdné zvonice nominované na výroční cenu nakladatelství Albatros 2015.

  Podle slov Martina Slabocha, předsedy České genealogické a heraldické společnosti v Praze, se jedná o první kurz svého druhu v ČR. Teoretických kurzů od jednodenních po dlouhodobé je více, ale kurz zaměřený na samotné psaní kroniky chyběl.
  Lektorka vede kurz Jak se píše rodová kronika od roku 2013.
  Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika
  17.10.2017 - 12.6.2018
  nejsou stanoveny

   • sbalit rozbalit
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit rozbalit
    Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
    Ústav české literatury a komparatistiky
    Ústav české literatury a komparatistiky
   • sbalit rozbalit
    2017/2018
    zimní
    1
    43 (v hodinách celkem)
   • sbalit rozbalit
    0 Kč / kurz
    6700 Kč
    Poplatek za přihlášku = cena programu
    VS 630157
    základní
   • sbalit rozbalit
    elektronicky přes studijní informační systém
    Mgr. Ivan Kafka
    ivan.kafka@ff.cuni.cz
    221 619 232
    10.10.2017
    termín podání je platný,nelze se přihlásit elektr.