Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Moderní přístupy k plavání dětí ve školní tělesné výchově (3759)

  Moderní přístupy k plavání dětí ve školní tělesné výchově
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Teoretická část - poznatky ve výuce plavání
  - metodika výuky plavání
  - zdravotní aspekty plavání a bezpečnost při plavecké výuce
  Praktická část - praktická aplikace poznatků z teorie a metodiky plavání
  - základy záchrany tonoucích a první pomoci
  Moderní přístupy k plavání dětí mladšího a středního školního věku ve školní a mimoškolní tělesné výchově
  Plavání jako celoživotní pohybová aktivita 2 hod
  Organizace plaveckého sportu, etapy plavecké výuky 4 hod.
  Organizační formy, postupy, metody a didaktika plavání 6 hod.
  Bezpečnost při plavecké výuce - právní problematika plavecké výuky 4 hod.
  Praxe:
  Diagnostika plavecké úrovně 2 hod.
  Technika a metodika základních plaveckých dovedností, herní formy ve vodě 2 hod
  Technika a metodika jednotlivých plaveckých způsobů 4 hod
  Kondiční aktivity ve vodě 2 hod.
  Význam a použití plaveckých pomůcek v etapách plaveckého výcviku 2 hod.
  Bezpečnost a záchrana u vody, tonutí, utonutí, rozpoznání tonoucího 2 hod.
  Záchrana tonoucího a pomůcky používané při záchranné akci, první pomoc,postupy při poskytování první pomoci 2 hod

  20
  Akce je určena učitelům TV na všech stupních škol. Podmínkou účasti je zvládnutí plavecké techniky tří plaveckých způsobů.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    závěrečná praktická zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    Teoretický test a praktický pedagogický výstup.Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Irena Svobodová
    Katedra tělesné výchovy
    Katedra tělesné výchovy
    Sportovní areál PedF UK v Brandýse nad Labem
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr, Říjen
    Krátkodobé
    32 (v hodinách celkem)
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2800 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Katedra tělesné výchovy
    Karolína Soukupová
    karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
    221900673
    30.06.2017
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    http://ktv.pedf.cuni.cz