Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově (3758)

  Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  1. Tradiční a netradiční formy zdravotní tělesné výchovy, stavba a organizace cvičebních jednotek.
  2. Správné a vadné držení těla, hodnocení, diagnostika.
  3. Vliv tělesných cvičení na držení těla. Vyrovnávací cvičení pro jednotlivé oblasti těla,cvičení protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační, balanční.
  4. Cvičení s tradičním i netradičním náčiním, nové cvičební pomůcky, cvičení na nářadí.
  5. Nejčastější druhy oslabení u dětí školního věku, prevence, vhodná cvičení, doporučené pohybové a sportovní aktivity, kontraindikované činnosti.
  6. Tělesná výchova a sport handicapovaných dětí, jejich zapojování do cvičebního vyučovacího procesu.
  7. Speciální zdravotní cvičební metody a systémy a možnosti aplikace v tělesné výchově a zdravotní tělesné výchově.
  Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově
  1. Tradiční a netradiční formy zdravotní tělesné výchovy, základní a specifické didaktické formy ve zdravotní tělesné výchově. Zdravotní skupiny, vztah TV, ZTV a LTV. Stavba a organizace cvičebních jednotek, učivo speciální a všestranně rozvíjející. Chyby při cvičení, jejich diagnostika a odstraňování. (4 hod)
  2. Správné a vadné držení těla, hodnocení, diagnostika, diagnostické prostředky ve výuce, prevence vadného držení. Funkce a podíl svalů na držení těla, svaly fázické a tonické. Zjišťování odchylek v rovině čelné (skoliotické držení těla, valgozita, varozita) a předozadní (hyperkyfotické, hyperlordotické držení těla, plochá záda), jednoduché funkční zkoušky. (4 hod)
  3. Vliv tělesných cvičení na držení těla. Vyrovnávací cvičení pro jednotlivé oblasti těla,
  cvičení uvolňovací, mobilizační, protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační, balanční. Hluboký stabilizační systém páteře, jeho funkce, prostředky pro jeho vytváření a zpevňování. (4 hod)
  4. Cvičení s tradičním i netradičním náčiním, nové cvičební pomůcky, cvičení na nářadí. Význam cvičení s náčiním a na nářadí ve školním vyučování. Cvičení s měkkými míči (overbally), velkými míči (gymbally), bossu a dalšími balančními pomůckami, se švihadly, krátkými tyčemi, pružnými tahy, malými míčky, cvičení na lavičkách, žebřinách, švédských bednách, na židlích. (8 hod)
  5. Nejčastější druhy oslabení u dětí školního věku, prevence, vhodná cvičení, doporučené pohybové a sportovní aktivity, kontraindikované činnosti při oslabení aparátu pohybového, respiračního, kardiovaskulárního, nervového, smyslového, reprodukčního, metabolického, při psychických poruchách a poruchách chování.(4 hod)
  6. Tělesná výchova a sport handicapovaných dětí, jejich zapojování do cvičebního vyučovacího procesu. Možnosti integrace dětí s různými typy oslabení do zdravotní TV a ostatních vyučovacích předmětů. (částečné a úplné osvobozování z tělesné výchovy kontra zapojování dětí s oslabením do vyučovacího procesu, příprava učitele pro integrované vyučování, spolupráce s rodinou a lékařem, výhody a nevýhody, bezpečnost). (4 hod)
  7. Speciální zdravotní cvičební metody a systémy a možnosti aplikace v tělesné výchově a zdravotní tělesné výchově. Úvod do léčebných a zdravotně preventivních programů – dle Pilátese, Mojžíšové, Brüggera, základy dynamické neuromuskulární stabilizace, využití principu postizometrické relaxace a senzomotorické stimulace. (4 hod)
  17
  Do vzdělávací akce budou zahrnuti kromě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ pouze učitelé TV na 2. stupni ZŠ a SŠ.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    Předvedení zvládnutí nově nabytých vědomostí a dovedností formou pedagogického výstupu na zvolené či zadané téma
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Marie Hronzová
    Katedra tělesné výchovy
    Katedra tělesné výchovy
    Sportovní areál UK PedF v Brandýse nad Labem.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr, Říjen
    Krátkodobé
    32 hodiny
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2500 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Katedra tělesné výchovy
    Karolína Soukupová
    karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
    221900673
    30.06.2017
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    http://ktv.pedf.cuni.cz