Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ (3757)

  Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově pro učitele ZŠ
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Program je zaměřen na upevnění a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí moderních gymnastických forem vytrvalostního charakteru, posilovacího a protahovacího charakteru.
  Bude využíváno i různé doplňkové nářadí a náčiní. Cvičební lekce budou obohaceny o poslední noviny v moderních gymnastických formách. Lekce budou zaměřeny na všechny dětské a juniorské kategorie.
  MŠMT ČR
  Moderní gymnastické formy ve školní i mimoškolní tělesné výchově
  Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
  Program je zaměřen na upevnění a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí moderních gymnastických forem vytrvalostního charakteru, posilovacího a protahovacího charakteru.
  Bude využíváno i různé doplňkové nářadí a náčiní. Cvičební lekce budou obohaceny o poslední noviny v moderních gymnastických formách. Lekce budou zaměřeny na všechny dětské a juniorské kategorie.

  Základní tématické celky:
  1. Moderní gymnastické formy vytrvalostního charakteru (aerobic, dance aerobic, step aerobic, aqua aerobic) – teorie a praxe (10 hodin)
  2. Moderní gymnastické formy posilovacího charakteru – teoretické základy posilování u cvičenců různého věku a výkonnosti, praxe – svalové testy, nácvik techniky, využití různých organizačních forem, využití náčiní a nářadí (8 hodin)
  3. Moderní gymnastické formy protahovacího charakteru (strečink), teoretické základy, praxe – svalové testy (6 hodin)
  4. Správné držení těla v moderních gymnastických formách (balanční formy, body balance, speciální cvičení na formování postavy, specifika zapojení svalů hlubokého stabilizačního systému) – praxe (8 hodin).

  Hodinová dotace: 32 hodin
  4 hodiny: problematika držení těla, diagnostika držení těla, hluboký stabilizační systém
  2 hodiny: teorie - didaktické aspekty moderních gymnastických forem (organizační formy,zásady, didaktické styly), specifika motorického učení
  2 hodiny: teorie – věkové zákonitosti
  2 hodiny: teorie rozvoje pohybových schopností (teoretická východiska, metody, diagnostika)
  4 hodiny: praxe – mobilizační cvičení a strečink
  8 hodin: praktické hodiny posilovacího charakteru – body balance, P class, Pilates, balantes,kruhový trénink, core training atd., využití náčiní a nářadí (fit balls, over balls, balanční plochy, expandéry, Thera band, ap.)
  2 hodiny: teorie aerobních forem gymnastiky (názvosloví, pohybové prostředky, technika cvičení, cuing, metody nácviku)
  6 hodin: praktické hodiny různých stylů aerobiku (klasický, dance, step, aqua)
  2 hodiny: metodické výstupy studentů

  25
  Vzdělávací akce je určena učitelům tělesné výchovy na ZŠ. Předpokladem jsou základní vědomosti z oblasti anatomie, obecné fyziologie a fyziologie tělesných cvičení, psychologie, didaktiky TV atd., které nebudou zvlášť přednášeny.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Na závěr vzdělávací akce zpracují absolventi písemnou přípravu na lekci z oblasti moderních gymnastických forem a provedou metodický výstup. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Jana Hájková
    Katedra tělesné výchovy
    Katedra tělesné výchovy
    tělocvična a bazén Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr, Říjen
    Krátkodobé
    32 (v hodinách celkem)
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2825 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Katedra tělesné výchovy
    Karolína Soukupová
    karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
    221900673
    30.06.2017
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    http://ktv.pedf.cuni.cz/