Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Speciální pedagogika pro učitele (298)

  Speciální pedagogika pro učitele
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole
  nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
  http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
  MŠMT
  12872/2011-25
  Speciální pedagogika pro učitele
  ano
  40
  absolventi Mgr. učitelství nebo VŠ oboru a učitelská způsobilost,
  Mgr. obor SPPG - učitelství.

  Do přihlášky vždy napište zvolenou specializaci - pedii
  (psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, somatopedie, tyflopedie)
  Zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 5 zapsaných účastníků

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
    § 2 vyhlášky č.317/2005
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
    Katedra speciální pedagogiky
    Katedra speciální pedagogiky
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    4
    365 (v hodinách celkem)
    bloková výuka - leden a červen/červenec
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    9900 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 651217

    Informace o způsobu přihlášení a zaplacení administrativního poplatku naleznete na těchto webových stránkách: http://pages.pedf.cuni.cz/czv/programy-na-vykon-povolani/uchazeci-czv/prihlaska-a-jeji-nalezitosti/.

    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    12.09.2017
    Termín přijímacích zkoušek ve formě výběrového řízení: říjen - listopad 2017

    Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku, první bloková
    výuka bude začínat 1/2018 pro akademický rok 2017/2018.
   • sbalit Rozbalit (další informace)