Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol) (314)

  Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  kurzy
  kombinovaný
  čeština
  získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
  o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
  http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
  MŠMT
  12872/2011-25
  Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro absolventy SŠ
  ano
  40
  středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší vzdělání nepedagogického zaměření

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    doplnění původní specializace o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.
    § 2 vyhlášky č.317/2005
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
    Katedra speciální pedagogiky
    Katedra speciální pedagogiky
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    4
    250 (v hodinách celkem)
    bloková výuka - leden a červen/červenec
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    9900 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    při platbách úplaty za program uvádějte:
    V.S. číslo programu 651117
    Spec.symbol: rodné číslo
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    12.09.2017
    Termín výběrového řízení: říjen - listopad 2017

    Do přihlášky vždy napište:
    1. dvě zvolené výchovy (výběr varianty VV nebo HV v kombinaci s TV nebo PV)

    a uveďte 1 zvolenou specializaci: psychopedii nebo etopedii.
   • sbalit Rozbalit (další informace)