Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (3120)

  Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské učitelské vzdělání. Vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika.

  Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů (plán studia je zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2013/OKRMA10.html). Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
  MŠMT
  MSMT-10446/2014-1-396
  Matematika - rozšiřující
  Plán zde: http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2013/OKRMA10.html
  Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem 2017.
  20
  Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    Kredity se nevyžadují.
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    par. 8 a 9 zákona č. 563/2004 Sb
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
    Katedra matematiky a didaktiky matematiky
    Katedra matematiky a didaktiky matematiky
    Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    6
    295 (v hodinách celkem)
    3 roky
    Pátek - Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    12000 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 697717
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PedF UK, Studijní oddělení, Magdalény Rettigové 4, 11639 Praha 1 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    20.08.2017
    Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
    Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    kmdm.pedf.cuni.cz