Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Hudební výchova - rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (2122)

  Hudební výchova - rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Kurz vybaví absolventa vědomostmi a praktickými dovednostmi v odborných disciplínách aprobačního předmětu tak, aby je byl schopen aplikovat společně s pedagogicko-psychologickými a oborově didaktickými disciplínami do hudebně pedagogické praxe ve vzájemné provázanosti všech složek v rovině teoretické i praktické. Základ studia tvoří předměty, které se týkají rozvíjení hudebně pedagogických dovedností v nejširším slova smyslu. Důraz je kladen na hudební, pedagogickou a hudebně didaktickou přípravu.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  12872/2011-25
  Hudební výchova - rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  ne
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

  Vykonání talentové zkoušky.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    § 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
    Katedra hudební výchovy
    Katedra hudební výchovy
    M. Rettigové 4, Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    6
    326 (v hodinách celkem)
    bloková výuka - 2 týdny/semestr
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    9100 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 697117
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    30.08.2017
    01.09.2017-16.09.2017
   • sbalit Rozbalit (další informace)