Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (3085)

  Školní pedagogicko-psychologické služby - var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  celoživotní vzdělávání
  psychologie
  kombinovaný
  čeština
  Obě varianty mají společně základní část programu, kterou chápeme jako obecnou, v časové dotaci 150 hodin. V této části je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Tato společná část dává jak ve variantě A), tak ve variantě B) dobrý základ pro navazující odborné zaměření již vzhledem ke specifikům té které profese.
  Speciální část - dle jednotlivých profesí – je dotována 100 hodinami, včetně stáží na specializovaných pracovištích, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.
  V závěru studia je zpracovávána závěrečná práce.
  MŠMT
  00216208
  SPE Školní pedagogicko-psychologické služby
  - Čtyřsemestrální kurz - 2 roky studia
  - výuka v pátek a v sobotu
  - zahájení- říjen 2017

  20
  Ukončené magisterské studium oboru psychologie nebo speciální pedagogiky (nutno přiložit k přihlášce)

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    Osvědčení o absolvování programu
    závěrečné osvědčení
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    § 10, vyhlášky č .317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
    Katedra psychologie
    Katedra psychologie
    Praha, PedF UK
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr, Říjen
    4
    250 (v hodinách celkem)
    Pátek - Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    9000 Kč / rok
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    30.07.2017
    Výběrové řízení bude probíhat v 2. polovině srpna. - Přihlášení uchazeči budou informováni písemně