Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail programu CŽV

  Přípravný kurz - pro obor Česko-německá studia (3373)

  Přípravný kurz - pro obor Česko-německá studia
  Program CŽV - zájmový
  Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
  kombinovaný
  čeština
  Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení na různé obory studijního programu mezinárodní teritoriální studia a může být prospěšný též pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědného směru. Hlavní důraz bude kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského Svazu a na Spojené státy americké. Tematizovány jsou i problémy evropské integrace a bezpečnosti.

  Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.
  Přípravný kurz - pro obor Česko-německá studia
  Místnost: bude upřesněna
  Čas: 17:00 - 19:30
  ---------------------
  16.2. Vstupní informace + informace o přijímacích zkouškách + informace o studijním oboru česko-německá studia a přípravě na přijímací zkoušky. Německé dějiny 19. století. (PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
  23.2. Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)
  2.3. Německé a česko-německé dějiny ve 20. století I. (PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
  9.3. Geografie Německa (PhDr. Petra Baštová, Ph.D.)
  16.3. Německé a česko-německé dějiny ve 20. století II. (PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
  23.3. Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)
  30.3. Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Monika Březinová)
  6.4. Německé sjednocení – příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov)
  13.4. Velikonoční prázdniny
  20.4. Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)
  27.4. Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)
  4.5. Aktuální vývoj na německé politické scéně + Závěrečný test a vyhodnocení kursu (PhDr. Michal Dimitrov)
  Zaplacení poplatku za přípravný kurz.
  Kurz je třeba zaplatit nejpozději týden před zahájením výuky, u později nahlášených pak okamžitě.
  • sbalit rozbalit
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   kredity nejsou přidělovány
  • sbalit rozbalit
   PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
   Katedra německých a rakouských studií
   Katedra německých a rakouských studií
  • sbalit rozbalit
   2017/2018
   letní , Únor
   1
   25 (v hodinách celkem)
   11 přednášek
   16.2.2017
   22.2.2017
   2.3.2017
   9.3.2017
   16.3.2017
   30.3.2017
   6.4.2017
   20.4.2017
   27.4.2017
   4.5.2017
  • sbalit rozbalit
   2500 Kč / kurz
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   Sekretariát Institutu mezinárodních studií, U kříže 6 Praha 5, místnost. J3083
   Institut mezinárodních studií
   Markéta Mrzenová
   marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz
   251080251
   30.04.2017
  • sbalit rozbalit