Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Didaktika anglického jazyka (1481)

  Didaktika anglického jazyka
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Obsah tohoto programu vychází z požadavků pro složení tří cambridgeských zkoušek vedoucích k získání kvalifikace učitele anglického jazyka Teaching Knowledge Test (TKT). Obsahové rozvržení učiva na tři moduly odpovídá těmto třem zkouškám a každý modul je také touto zkouškou zakončen. Každému modulu je věnováno 18 hodin včetně složení zkoušky. Cena za každou zkoušku je započtena v ceně kurzu. Účastníci obdrží i některé studijní materiály. Vzhledem k tomu, že organizátor je současně i autorizovaným centrem pro cambridgeské zkoušky, zajišťuje i náležitosti se zkouškami spojené.
  MŠMT ČR
  10446/2014-1-396
  Didaktika anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Termíny konání kurzu - Modul 1:
  11.11., 25.11., 2.12., 9.12. 2017

  Modul 2 a Modul 3:
  10.2., 17.2., 24.2., 3.3. 2018

  Plánovaná doba konání je cca 9:00 - 16:00.

  Předpokládané termíny zkoušek (definitivně bude stanoveno po dohodě s účastníky):

  Modul 2:
  Modul 3:
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

  Pozn.: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    závěrečná písemná práce
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    Opravňuje i k výuce AJ na 2. stupni ZŠ
    § 12 zákona č. 563/2004 Sb
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PhDr. Bohuslav Dvořák
    Katedra anglického jazyka a literatury
    Katedra anglického jazyka a literatury
    M. Rettigové 8, Praha 1, místnost S210
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr, Listopad
    2
    60 (v hodinách celkem)
    Sobota
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    16500 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    16.10.2017