Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail programu CŽV

  Didaktika anglického jazyka (1481)

  Didaktika anglického jazyka
  Program CŽV - na výkon povolání
  Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Obsah tohoto programu vychází z požadavků pro složení tří cambridgeských zkoušek vedoucích k získání kvalifikace učitele anglického jazyka Teaching Knowledge Test (TKT). Obsahové rozvržení učiva na tři moduly odpovídá těmto třem zkouškám a každý modul je také touto zkouškou zakončen. Každému modulu je věnováno 18 hodin včetně složení zkoušky. Cena za každou zkoušku je započtena v ceně kurzu. Účastníci obdrží i některé studijní materiály. Vzhledem k tomu, že organizátor je současně i autorizovaným centrem pro cambridgeské zkoušky, zajišťuje i náležitosti se zkouškami spojené.
  MŠMT ČR
  10446/2014-1-396
  Didaktika anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Termíny konání kurzu - Modul 1:
  4.11., 11.11., 25.11., 2.12. 2017

  Modul 2 a Modul 3:
  10.2., 17.2., 24.2., 3.3. 2018

  Plánovaná doba konání je cca 9:00 - 16:00.

  Předpokládané termíny zkoušek (definitivně bude stanoveno po dohodě s účastníky):

  Modul 2:
  Modul 3:
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

  Pozn.: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.
  • sbalit rozbalit
   závěrečná písemná práce
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
   Opravňuje i k výuce AJ na 2. stupni ZŠ
   § 12 zákona č. 563/2004 Sb
  • sbalit rozbalit
   PhDr. Bohuslav Dvořák
   Katedra anglického jazyka a literatury
   Katedra anglického jazyka a literatury
   Celetná 13, Praha 1, místnost č. 4
  • sbalit rozbalit
   2017/2018
   zimní , Říjen
   2
   60 (v hodinách celkem)
   Sobota
  • sbalit rozbalit
   16500 Kč / kurz
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Studijní oddělení
   Bc. Ivana Merellová
   ivana.merellova@pedf.cuni.cz
   221 900 232
   16.10.2017