Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (257)

  Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Informace na
  webu katedry anglického jazyka a literatury: http://webkajl.pedf.cuni.cz
  MŠMT
  12872/2011-25
  Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  ano
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
    § 8 a 9 zákona č. 563/2004 sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PhDr. Bohuslav Dvořák
    Katedra anglického jazyka a literatury
    Katedra anglického jazyka a literatury
    Praha 1, Magdalény Rettigové 8
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    4
    260 (v hodinách celkem)
    260 hodin
    Úterý
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    16500 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 698217
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    26.08.2017
    Písemná zkouška z anglického jazyka - ukázky přijímacích testů k dispozici na webových stránkách katedry (jsou stejné jako přijímací testy do bakalářského studia).
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    http://webkajl.pedf.cuni.cz