Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2019/2020.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ) (2518)

  Výtvarná výchova (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Cílem kurzu je připravit absolventy jiných magisterských oborů na kvalifikovanou výuku výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ a na SŠ. Znamená to na základě jejich zájmu o obor uspořádat znalosti posluchačů v oblasti dějin a teorie výtvarné kultury, se zvláštním zřetelem k současnému výtvarnému umění a vizuální kultuře, seznámit je s teorií a didaktikou výtvarné výchovy a připravit je na práci se současnými kurikulárními dokumenty. Studium dále bude podněcovat a rozvíjet jejich vlastní tvořivé experimenty se zřetelem k dalšímu uplatnění v přípravě, plánování a realizaci výuky výtvarné výchovy na běžných základních školách a gymnáziích.

  více informací na webu katedry výtvarné výchovy: http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-1.html
  MŠMT
  12872/211-25
  Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  ne
  20
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  Úspěšné složení přijímací zkoušky.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    § 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání ...
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. ak. mal. Ivan Špirk
    Katedra výtvarné výchovy
    Katedra výtvarné výchovy
    Praha 1, M. Rettigové 8
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2017/2018
    zimní semestr, Říjen
    4
    260 hodin
    260 hodin; v každém semestru jedna sobota
    Pátek
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    16500 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol:
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
    leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz
    221900220
    15.06.2017
    Písemný oborový test (obdobný jako test bakalářského studia) a oborová zkouška z výtvarných dovedností (výtvarný projekt na zadané téma)