Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (2839)

  Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  učitel
  prezenční
  čeština
  Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
  MŠMT
  12872/2011-25
  Učitelství chemie pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Studium proběhne ve třech blocích - semestrech. Konkrétní rozvržení bude upřesněno pokud se kurz naplní a bude přihlášeno minimálně 15 účástníků. Bereme v úvahu, že frekventanti kurzu si potřebují svou účast na jednotlivých blocích včas zajistit.
  Blok 1: Obecná a fyzikální chemie, Anorganická chemie, Analytická chemie
  Blok 2: Organická chemie, Biochemie, Aplikovaná chemie
  Blok 3: Didaktika chemie pro ZŠ a SŠ, technika školních pokusů, Nové terndy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ
  Po splnění všech studijních zápočtů a zkoušek (písemných a/nebo ústních) bude studijní program ukončen obhajobou závěrečné písemné práce v rozsahu 20-30 stran a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi získávají osvědčení o kvalifikaci Učitel chemie pro střední školy a 2. stupeň ZŠ.
  30
  Absolvent magisterského vzdělávacího programu VŠ, učitelství VVP, požadováno předložení ověřené kopie VŠ diplomu.
  Účast v prezenční výuce, plnění zadaných úkolů, dílčích zápočtů, zkoušek a laboratorních cvičení.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Úspěšní absolventi získávají osvědčení o kvalifikaci Učitel chemie pro střední školy a 2. stupeň ZŠ.
    § 8, 9 zákona 563/2004 sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
    Katedra chemie a didaktiky chemie
    Katedra chemie a didaktiky chemie
    Katedra chemie a didaktiky chemie, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    Červen
    3
    315 (v hodinách celkem)
    3 oddělené bloky výuky - bude upřesněno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    23000 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol:


    Kurz bude otevřen pro minimální počet 15 uchazečů. Konkrétní termíny výuky budou upřesněny na základě skutečného počtu přihlášených.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
    Katedra chemie a didaktiky chemie
    Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
    hana.kotoucova@pedf.cuni.cz
    607880228
    30.08.2017
    V případě nejasností se, prosím, obraťte na kontaktní osobu.