Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství odborného výcviku (2210)

  Učitelství odborného výcviku
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Svým obsahovým zaměřením a charakterem by mělo studium absolventy vybavit kompetencemi, resp. způsobilostí pro vedení odborného výcviku či předmětů praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.
  MŠMT
  12872/2011-25
  Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství odborného výcviku
  ano
  Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    Učitel odborného výcviku
    563/2004, § 9
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Praha - hlavní budova fakulty
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr, Září
    2
    330 (v hodinách celkem)
    1 pracovní den v týdnu
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    18309 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 699717

    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    05.09.2017
    http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=343
    15.6.2017-15.9.2017
    Termín výběrového řízení: červen 2017, září 2017
   • sbalit Rozbalit (další informace)