Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství odborných předmětů (2208)

  Učitelství odborných předmětů
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Hlavním cílem studia je získat kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU, a sice v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Absolvent bude po dobu studia systematicky připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a zejména didaktické.
  MŠMT
  12872/2011-25
  Studium v oblasti pedagogických věd - učitelství odborných předmětů
  ano
  Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Ing., Mgr.).

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    Učitel odborných předmětů
    563/2004, § 9
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Praha - hlavní budova fakulty
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr, Září
    2
    346 (v hodinách celkem)
    1 pracovní den v týdnu
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    18740 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol 699517

    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha1, 116 39
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    05.09.2017
    http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=332
    15.6.2017-15.9.2017
    Termín výběrového řízení: červen 2017, září 2017
   • sbalit Rozbalit (další informace)