Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Aktuální problémy výuky ruského jazyka (326)

  Aktuální problémy výuky ruského jazyka
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  prezenční
  čeština
  Cílem semináře je poskytnutí aktuálních informací o současném politickém, ekonomickém a kulturním dění v Rusku, o nových učebních pomůckách a zejména o koncepčních změnách ve výuce cizích jazyků. Dílčí pracovní semináře a workshopy se zaměřují na problematiku inovací ve vyučovacích metodách, důraz je kladen na použití ICT a celkově otázku módních trendů ve výuce ruského jazyka (jako cizího, jako dalšího cizího), práci s textem, na novou slovní zásobu, překlad, uměleckou literaturu, současné divadlo a další aktuální problémy.
  MŠMT ČR
  Bude uvedeno
  celostátní rusistický seminář
  ne
  Učitelé ruského jazyka ze všech typů škol.

  Podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., hlava IV, § 24-29. a vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb., § 10

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
    získání dalších odborných znalostí v oboru
    Bude uvedeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
    Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
    Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní i letní semestr
    1
    16 (v hodinách celkem)
    dvoudenní seminář
    29.9.2017
    30.9.2017
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    950 Kč / kurz
    Při všech platbách uvádějte:
    V.S.: 625517
    Spec.symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR (den, měsíc, rok)
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím oficiální přihlášky v informačním systému UK
    Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
    PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
    jakub.konecny@pedf.cuni.cz
    732489864
    05.09.2017
    Pro účast na semináři je nutné splňovat kvalifikaci učitele ruského jazyka.
   • sbalit Rozbalit (další informace)