Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství pro 1.stupeň ZŠ (49)

  Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy, Cílem studia je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních.

  MŠMT
  12872/2011-25
  Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
  ano
  25
  Požadované vstupní vzdělání:
  - magisterský obor pedagogika (nikoli však andragogika, sociální pedagogika školský management),
  - magisterský obor speciální pedagogika (neučitelský)
  - magisterský obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,
  - magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy.
  Požadovaná praxe: nejméně 2 roky souvislé pedagogické praxe ve školství.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    Bez kreditů.
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
    absolvování programu není podle § 7 zákona č. 563/2004 jedinou podmínkou pro získání příslušné odborné kvalifikace učitele
    § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
    Katedra preprimární a primární pedagogiky
    Katedra preprimární a primární pedagogiky
    Magdalény Rettigové 4, Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    6
    490 (v hodinách celkem)
    bloková soustředění a průběžná výuka v semestrech
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    9500 Kč / rok
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

    Při platbách za program/část programu uvádějte:
    - variabilní symbol: 698017
    - specifický symbol: rodné číslo

    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221 900 232
    30.08.2017
    Prodloužení jen při nenaplnění kapacity.
    Termín výběrového řízení: květen až srpen 2017.
    Kontaktní osoba na studijním oddělení PedF UK: Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz).
    Kontaktní osoba na katedře primární pedagogiky PedF UK: Helena Hejlová (helena.hejlova@pedf.cuni.cz)

   • sbalit Rozbalit (další informace)