Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2016/2017, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2019/2020.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie (2454)

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - Informační a komunikační technologie
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Absolvent programu by měl být z hlediska získaných všeobecných, odborných a speciálních výstupních vědomostí a dovedností a z hlediska kompetencí podporujících jeho profesní adaptabilitu způsobilý uplatnit se jako kvalifikovaný učitel ve výuce předmětů oboru Informační a komunikační technologie, resp. ve výuce tematických celků, kurzů a projektů orientovaných do oblasti informačních a komunikačních technologií. Příslušné profesní kompetence ho opravňují k výkonu učitelské profese na 2. stupni základních škol a na středních školách v oboru Informační a komunikační technologie.
  MŠMT ČR
  12872/2011-25
  Informační a komunikační technologie - rozšiřující
  Studijní plán je ve své aktuální podobě k dispozici ve Studijním informačním systému. Studijní plán, resp. seznam předmětů, včetně informace o hodinové dotaci, způsobu ukončení a doporučeném semestru je k dostupný na stránkách katedry: http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=388
  20
  Studium je určeno pro:
  Učitele základních a středních škol, kteří získali odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně ZŠ nebo kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ školy, dle § 8, resp. § 9 zákona č. 563/2004 Sb., a nemají aprobaci pro výuku informační a komunikační technologie.
  Absolventy akreditovaných magisterských studijních programů, kteří současně studují v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Osvědčení o absolvování studia k rozšíření odborné kvalifikace vydané vzdělávací institucí.
    § 24 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2016/2017
    zimní semestr, Září
    3
    416 hodin
    Jednou týdně (v pátek)
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    24600 Kč / kurz
    530 Kč
    Výše školného za celé studium (3 semestry) je stanovena na 24.600,- Kč. Školné se platí před začátkem prvního semestru.

    Při platbách uvádějte:
    - pro zápisné variabilní symbol 232
    - pro poplatky za kurz variabilní symbol 6-284-16
    - specifický symbol rodné číslo bez lomítka
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 (studijní odd.)
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    24.06.2016
    Přihláška se podává písemně studijnímu oddělení
    27.6.2016-11.7.2016
    Termín výběrového řízení: červen 2016. Přijato bude prvních 20 uchazečů splňujících vstupní požadavky na uchazeče.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    http://it.pedf.cuni.cz