Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1917)

  Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  Program CŽV - na výkon povolání
  Pedagogická fakulta
  kombinovaný
  čeština
  Program je realizován ve smyslu § 6, odst.1), písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program je zaměřen na učitele oboru Výchova ke zdraví, kteří si chtějí rozšířit své odborné a pedagogické vzdělání v oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdravému životnímu stylu). Absolventi tohoto studia získají aprobaci pro výuku zaměřenou na oblast podpory zdraví na základních školách a středních školách (např. dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pro předmět Výchova ke zdraví).

  MŠMT ČR
  6383/2017-1-484
  Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  ano
  8
  Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů zaměřených na učitelství, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat výchovu ke zdraví, pro kterou nemají aprobaci.

   • sbalit Rozbalit (další informace)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Absolvent získá způsobilost vyučovat výchovu ke zdraví a obsahově totožné předměty na základních a středních školách.
    § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
    Katedra pedagogiky
    Katedra pedagogiky
    Magdalény Rettigové 4, Praha 1
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    2017/2018
    zimní semestr
    3
    400 (v hodinách celkem)
    bloková výuka - 2 týdny/semestr
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    20000 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


    Školné se platí ve dvou splátkách:
    ve výši 10.000,- Kč před začátkem prvního semestru a 10.000,- Kč před začátkem třetího semestru studia.
    Při platbách kurzovného uvádějte:
    - variabilní symbol: 698617
    - specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
    Studijní oddělení
    Bc. Ivana Merellová
    ivana.merellova@pedf.cuni.cz
    221900232
    03.09.2017
    Výběrové řízení bude uskutečněno v první polovině července (přihlášky zaslané do 30.6.2017) a
    poté v polovině září 2017 na základě posouzení podaných přihlášek.
   • sbalit Rozbalit (další informace)