Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Výtvarná tvorba (6321)

  Výtvarná tvorba
  prezenční
  čeština
  Dvousemestrální praktický program v rozsahu 60 hodin. Výuka probíhá především v ateliérech a dílnách Katedry výtvarné výchovy. Dále výuka probíhá formou exkurzí a cílených speciálních projektů v součinnosti s ateliéry jednotlivých pedagogů ve výuce, kteří se zaměří na technologické a formální dovednosti posilující osobní dovednosti a umělecké cítění a myšlení. Praktické dílny jsou postaveny na práci s materiály, nutnými k rozvoji umělecké tvorby v oblasti kresby, malby, fotografie, prostorového objektu a kombinovaných výtvarných technik v kontextu současné reflexe tvorby.
  Cílem programu je výrazné posílení kreativity a rozvoj již získaných životních zkušeností.
  Každý semestr je zakončen souborem závěrečných výtvarných prací účastníků.
  Výtvarná tvorba
  Program v akademickém roce 2024/2025 bude realizován v ZS 2024 a LS 2025.
  Obsahem bude seznámení s mnoha oblastmi výtvarného vyjadřování: kresba, malba, grafika, keramika, fotografie,
  práce v plenéru či přednášky z dějin výtvarného umění.
  20
  Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prezentace projektu
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
   Katedra výtvarné výchovy
   Katedra výtvarné výchovy
   Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   2
   60 hodin
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2000 Kč / kurz
   K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Jaroslava Tomášová
   jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
   221 900 344
   01.04.2024 - 30.06.2024