Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Minulost v přítomnosti IV (8408)

  Minulost v přítomnosti IV
  prezenční
  čeština
  Jednosemestrální program U3V, zaměřený na dějiny v současném světě s cílem nastínit cílové skupině seniorů odpovědi na potřebnost znalostí historie v kontextu její návaznosti na události současného společenského dění. Program bude koncipován jako praktický, tj. zahrnuje jak výuku formou exkurzí (návštěvy galerií, muzeí, klášterů, veřejných budov s jejich interiéry, veřejného prostoru v Praze, včetně jedné exkurze na vybraný zámek/hrad, muzeum atd. mimo Prahu, tak výuku formou přednášek, které se zaměří na moderní média a práci s nimi (historie na sociálních sítích, počítačové hry s historickou tématikou, dětská historická literatura i literatura pro dospělé, filmy atd.) a na důležité historické události v kontextu doby.
  Předpokládáme, že program nejen rozšíří znalosti a dovednosti seniorů, kteří mají zájem o další vzdělávání, ale mnohým z nich může pomoci ve způsobu, jak předávat získané informace také svým vnoučatům. Přednášejícími budou především odborníci z katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK (přehled členů katedry viz na https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/katedra/lide/vyucujici/), popř. odborní externisté. Minulost v přítomnosti IV znamená, že témata jednotlivých hodin se nebudou opakovat. Absolutorium předchozího programu se nevyžaduje.
  Minulost v přítomnosti
  Jedná se o jednosemestrální program v rozsahu 38 hod. Výuka bude probíhat ve čtvrtky od 14:00.
  Přednášky: 12 hodin
  Exkurze: 26 hodin

  Konkrétní program bude upřesněn.
  25
  Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   závěrečná písemná práce
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
   Katedra dějin a didaktiky dějepisu
   Katedra dějin a didaktiky dějepisu
   PedF UK - Spálená 10, Praha 1 + exkurze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   1
   38 hodin
   Čtvrtek
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1000 Kč / kurz
   K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Jaroslava Tomášová
   jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
   221900344
   02.04.2024 - 30.06.2024