Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Aktivní a zdravý život ve vyšším věku III (8064)

  Aktivní a zdravý život ve vyšším věku III
  prezenční
  čeština
  Program je zaměřen na problematiku aktivního a zdravého stárnutí. V teoretické části se účastníci seznámí s teoretickými východisky aktivního a zdravého stárnutí, jednotlivými aspekty a výzvami, které s sebou aktivní a zdravé stárnutí přináší. Účastníci budou rovněž seznámeni s funkčními změnami ve stáří (změnami zdravotního stavu) a možnostmi zdravotního a sociálního zabezpečení ve vyšším věku. V rámci praktických cvičení si účastníci osvojí techniky a doporučení podporující aktivní a zdravé stárnutí. Součásti programu jsou tři exkurze v rozsahu 3x5 hodiny.
  ----
  Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
  Jedná se o jednosemestrální program v rozsahu 27 hod.; 3x4 hod. teorie a 3x5 hod. exkurze.

  Obsah programu
  1. Teoretická východiska aktivního a zdravého stárnutí
  2. Aktivní a zdravé stárnutí v mezinárodních a národních strategických dokumentech a akčních plánech
  3. Potřeby lidí vyššího věku
  4. Změny zdravotního stavu ve vyšším věku a možnosti hodnocení funkčního stavu ve vyšším věku
  5. Zdravotní péče a sociální služby ve vyšším věku
  6. Sociální izolace a osamělost
  7. Smysluplné činnosti a možnosti (případně bariéry) aktivního zapojení do společnosti ve vyšším věku
  20
  Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech
  ---
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   závěrečná písemná práce
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   Osvědčení o absolvování
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
   Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   1
   27 hodin
   jednosemestrální,27 h.,3x4h. teorie,3x5h. exkurze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   600 Kč / kurz
   K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme bližší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Jaroslava Tomášová
   jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
   221 900 344
   01.04.2024 - 30.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.kamv.cz