Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium pedagogiky pro vychovatele (kombinovaná forma) (312)

  Studium pedagogiky pro vychovatele (kombinovaná forma)
  kombinovaný
  čeština
  Předkládaný program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s cílem poskytnout zájemcům o pedagogickou práci předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi.
  Nabídkou kurzu reagujeme na poptávku pracovníků školských institucí a školských zařízení, kteří mají zájem o získání pedagogické kvalifikace předepsané zákonem pro pozici vychovatel a/nebo pedagog volného času.
  V průběhu studia dochází k formování osobnosti posluchačů v mnoha směrech, zejména však v oblasti postojů k profesi, v oblasti teoretických vědomostí a profesních dovedností.
  MSMT- 6748/2022-3-395
  MŠMT ČR
  MSMT- 28686/2022-3
  Vychovatelství
  ano
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCDP21VY&graficky=0&fak=11410
  40
  Požadované vstupní vzdělání: Úplné střední s maturitou
  Uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.
  Cílová skupina: pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení
  Kurz je určen pro ty, kteří pracují anebo v budoucnu hodlají pracovat na pozici vychovatele a/nebo pedagoga volného času.
  Maximální počet účastníků: 60
  Vstupní kvalifikační předpoklady: Do programu budou přijímáni uchazeči, kteří působí anebo hodlají působit na pozici vychovatele, resp. pedagoga volného času a mají ukončené úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou.
  Výukové bloky v období říjen, leden, únor a květen (vždy 4 pracovní dny v bloku).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   Vychovatel a pedagog volného času
   § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
   Katedra pedagogiky
   Katedra pedagogiky
   Magdalény Rettigové 4/8, Praha 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr
   01.10.2024
   2
   250 hodin
   bloková forma výuky - 2 týdny/semestr, v každém týdnu (bloku) jsou 4 výukové dny (1. blok: 1. 10. 2024 - 4. 10. 2024, 2. blok: 13. 1. 2025 - 16. 1. 2025, 3. blok: 17. 2. 2025 - 20. 2. 2025, 4. blok: 19. 5. 2025 - 22. 5. 2025
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   10000 Kč / kurz
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód


   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Klára Hašková, DiS.
   klara.haskova@pedf.cuni.cz
   221900342
   01.02.2024 - 07.07.2024
   Termín přijímacího řízení:
   výběrové řízení bude uskutečněno v průběhu června a července 2024.
   Při maximálním naplnění kapacity programu příjem přihlášek může být ukončen v dřívějším termínu, než je stanoveno.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)