Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (257)

  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  prezenční
  čeština
  Informace na
  webu katedry anglického jazyka a literatury: http://webkajl.pedf.cuni.cz
  MSMT- 16276/2023-4-488
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
  Bude upřesněno během září 2024.

  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCRA23AJ&vyuc=&oborsims=
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
   § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. Ivana Jančovičová
   Katedra anglického jazyka a literatury
   Katedra anglického jazyka a literatury
   PedF UK
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   01.10.2024
   4
   262 hodiny
   260 hodin; pravidelná výuka jednou za 14 dní, vždy v úterý zpravidla prezenčně - první ročník liché týdny, druhý ročník sudé týdny
   Úterý
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   16500 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód


   Při platbách za program/část programu uvádějte:
   - variabilní symbol 698224
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Klára Hašková, DiS.
   klara.haskova@pedf.cuni.cz
   221 900 342
   01.03.2024 - 06.09.2024
   Písemná zkouška z anglického jazyka - ukázky přijímacích testů k dispozici na webových stránkách katedry
   (jsou stejné jako přijímací testy do bakalářského studia).

   Řádný termín: 26.6. 2024, 10:00
   Náhradní termín: 11.9. 2024, 10:00  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   http://webkajl.pedf.cuni.cz