Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Česká filozofie v evropském kontextu (3928)

  Česká filozofie v evropském kontextu
  prezenční
  čeština
  Dvousemestrální program v rozsahu 30 hodin se zabývá filozofickými směry 20. století: pozitivismem, fenomenologií, postmodernou. Ontologií, gnozeologií a etikou současné doby. Dalšími tématy jsou: postavení vědy a filozofie v dnešní době. Specifický cíl: filozofie výchovy, péče o duši jako smysl života, filozofie těla a tělesnosti, zdraví a nemoci, života a smrti, problém celku v myšlení a poznávání.
  Student bude po absolvování tohoto programu schopen porozumět předpokladům současné situace z ontologického hlediska. A je to právě porozumění předpokladům, co chybí v současném vzdělávacím systému, nakolik je orientován na dodávání lidských zdrojů pro pracovní trh.
  Česká filozofie v evropském kontextu
  V každém semestru proběhne alespoň 15 hodin přednáškových setkávání.
  Základní filosofické směry 20. století: pozitivismus, fenomenologie, postmoderna.
  Ontologie, gnozeologie a etika současné doby.
  Postavení vědy a filozofie v dnešní době.
  Filozofie výchovy.
  Péče o duši jako smysl života.
  Filozofie těla a tělesnosti.
  Zdraví a nemoc.
  Život a smrt.
  Problém celku v myšlení a poznávání.

  (Každému z témat budou věnovány 1-2 přednášky.)
  100
  Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech.
  Alespoň 90% účast na kurzech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
   Katedra občanské výchovy a filosofie
   Katedra občanské výchovy a filosofie
   Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
   prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   2
   30 hodin
   jednou za 14 dní
   Čtvrtek
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   300 Kč / kurz
   K platbě programu budete vyzván/a koncem měsíce června, kdy Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme blížší pokyny, včetně bankovního spojení. Program bude nutné uhradit do 31. 8. 2024.
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přihláška se podává POUZE ELEKTRONICKY
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Jaroslava Tomášová
   jaroslava.tomasova@pedf.cuni.cz
   221 900 344
   01.04.2024 - 30.06.2024
   Viz karta "Podmínky přijímání zájemců".
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)