Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1038)

  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  prezenční
  čeština
  Cílem programu je prohloubit vzdělání učitelů pro základní a střední školy, zejména v oblastech kinantropologie, pohybových aktivit ve školách, zdravotních gramotností, a to včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.
  MSMT-8213/2021-3-375
  MŠMT ČR
  MSMT- 28686/2022-3
  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  ano
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCRT21TV&graficky=0&fak=11410
  25
  Učitelé VVP - minimální počet přihlášených nezbytný pro otevření programu je 17 osob s pedagogickým vzděláním

  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
  nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné o vzdělání, zaměřené
  na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo
  v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   ústní zkouška
   závěrečná písemná práce
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů, absolvent získá osvědčení
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - aprobace TV
   č. 563/2004 Sb. § 6 odst. 1 písm. b) č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
   Katedra tělesné výchovy
   Katedra tělesné výchovy
   budovy PedF - Praha, Brandýs
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   6
   478 hodin
   Pátek/sobota, týdenní kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   9500 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCZV, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221900341
   01.03.2024 - 30.08.2024
   Termín přijímacího řízení: září 2024
   Přijetí na základě doložení požadovaného vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.pedf.cuni.cz