Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. st. ZŠ – kombinovaná forma (9145)

  Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. st. ZŠ – kombinovaná forma
  kombinovaný
  čeština
  webové stránky: http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/
  Absolevent se orientuje v základech společenských věd a filosofie, rozumí specifikám didaktiky OV a ZSV.
  MSMT- 9202/2023-6-449
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  MSMT- 28686/2022-3
  Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
  viz http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/
  25
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání učitelství nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
   § 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
   Katedra občanské výchovy a filosofie
   Katedra občanské výchovy a filosofie
   Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   04.10.2024
   4
   270 hodin
   bloková soustředění
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   14000 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód

   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221 900 342
   01.03.2024 - 30.06.2024
   výběrové řízení proběhne v září 2024
   Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů o ukončeném VŠ vzdělání dle stanovených podmínek k přijímání zájemců o program CŽV
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)