Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství matematiky pro 2. stupeň zákl. školy a střed. školy–kombinovaná forma (9201)

  Učitelství matematiky pro 2. stupeň zákl. školy a střed. školy–kombinovaná forma
  kombinovaný
  čeština
  Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají učitelskou kvalifikaci. Vede k získání osvědčení o další aprobaci pro učitele VVP.

  Viz web stránka katedry kmdm.pedf.cuni.cz, Celoživotní vzdělávání učitelů.
  Rozhodnutí o otevření kurzu bude učiněno v září na základě počtu přihlášených účastníků.
  MSMT- 9202/2023-6-449
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Matematika - rozšiřující
  Studium probíhá v pátek a sobotu, zhruba každé dva týdny, počínaje říjnem daného školního roku.
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCRM23UM&vyuc=&oborsims=
  20
  Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   Kredity se nevyžadují.
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
   učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
   § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
   Katedra matematiky a didaktiky matematiky
   Katedra matematiky a didaktiky matematiky
   Praha 1, Magdalény Rettigové 4, 3. patro
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Říjen
   6
   250 hodin
   3 roky, 250 prezenčních hodin
   Pátek - Sobota
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   14000 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód


   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pedagogická fakulta UK, Centrum CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Bc. Klára Hašková, DiS.
   klara.haskova@pedf.cuni.cz
   221900342
   01.03.2024 - 31.08.2024
   Ve vyjím. případě lze přijmout i pozdější přihl.
   Přijímací zkouška není. Přijímací řízení je formou výběrového řízení.

   Kontaktní osoba na katedře matematiky PedF UK: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (nada.vondrova@pedf.cuni.cz)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kmdm.pedf.cuni.cz