Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (4470)

  Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  kombinovaný
  čeština
  Studijní program Dějepis v rámci kvalifikačního rozšiřujícího studia je určen absolventům magisterského studia učitelství, jimž umožňuje získat aprobaci na předmět dějepis pro ZŠ a SŠ. Studenti absolvují distanční formou ucelené studium dějepisu včetně oborové didaktiky, učební plán vychází z prezenčního studia oboru dějepis. Standardní doba výuky je 6 semestrů.
  ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu.

  MSMT-8213/2021-3-375
  MŠMT ČR
  MSMT- 28686/2022-3
  Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
  ano
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCRD21UD&graficky=0&fak=11410
  20
  Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    obhajoba závěrečné práce
    ústní zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
    učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
    Učitelství pro SŠ s 2.stupeň ZŠ v aprobaci dějepis.
    § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    PaedDr. František Parkan
    Katedra dějin a didaktiky dějepisu
    Katedra dějin a didaktiky dějepisu
    Pedagogická fakulta UK Praha
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2024/2025
    zimní semestr, Srpen
    6
    288 hodin
    výuka první pátek v měsíci
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    30000 Kč / kurz
    400 Kč
    400,- Kč elektronická forma přihlášky
    - variabilní symbol: 232
    - specifický symbol: vygenerovaný kód

    osvobozeno
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Bc. Klára Hašková, DiS.
    klara.haskova@pedf.cuni.cz
    221900343
    01.03.2024 - 30.05.2024
    minimální počet uchazečů: 10
    Termín přijímacího řízení:
    Výběrové řízení červen 2024. Učitelská praxe není vyžadována,

    První třídenní soustředění proběhne poslední týden v srpnu.
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)