Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Studium pro výchovné poradce – kombinovaná forma (9194)

  Studium pro výchovné poradce – kombinovaná forma
  kombinovaný
  čeština
  Studium je založeno na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.
  MSMT- 16276/2023-4-488
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Studium pro výchovné poradce
  4 semestry studia
  Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
  250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)

  Výuka probíhá 1x měsíčně v pondělí (celý den)
  + 3 dny bloková výuka
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&fak=11410&oborplan=OCSQ21VP&vyuc=&oborsims=
  40
  Studium je určeno pro vysokoškolsky vzdělané pedagogy s dvouletou učitelskou praxí, absolventy magisterských studijních programů.

  Jeden rok pedagogické praxe ve školství.
  Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů, absolvent získá osvědčení
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   Výchovný poradce
   Program je akreditován v souladu s § 8 vyhl. č. 317/2005
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
   Katedra psychologie
   Katedra psychologie
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní i letní semestr
   4
   250 hodin
   1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   12000 Kč / rok
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.cuni.cz
   221900232
   01.03.2024 - 30.06.2024
   výběrové řízení
   Termín výběrového řízení srpen 2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   www.pedf.cuni.cz