Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Speciální pedagogika pro učitele - Studium v oblasti pedagogických věd (298)

  Speciální pedagogika pro učitele - Studium v oblasti pedagogických věd
  prezenční
  čeština
  získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole
  nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
  http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
  MSMT-13891/2021-3-601
  MŠMT
  MSMT- 28686/2022-3
  Speciální pedagogika pro učitele - Studium v oblasti pedagogických věd
  ano
  Studijní plán programu:
  https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCRS21UC&graficky=0&fak=11410
  45
  absolventi Mgr. oboru zaměřeného na učitelství nebo jiného VŠ oboru, doplněného o učitelskou způsobilost,

  Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
  psychopedie, etopedie, logopedie, zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

  Specializaci na surdopedii, somatopedii a tyflopedii otevíráme pouze za předpokladu minimálního počtu 8 zapsaných účastníků.

  Cílová skupina: učitel praktického vyučování, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, absolventi magisterských programů zaměřených na přípravu učitelů pro mateřské školy, pro první a druhý stupeň základních škol, pro střední školy a speciální školy.
  Maximální počet účastníků: 45

  Obhajoba závěrečné písemné práce a ústní zkouška ze speciální pedagogiky, zvolené specializace a její metodiky před komisí. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
  Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obhajoba závěrečné práce
   ústní zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   získání dalších odborných znalostí v oboru
   Pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě s původní vstupní kvalifikací.
   Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
   Katedra speciální pedagogiky
   Katedra speciální pedagogiky
   Praha
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2024/2025
   zimní semestr, Leden
   4
   365 hodin
   blok výuky - 10 dní leden/únor, 10 červen/červenec
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   11500 Kč / rok
   400 Kč
   400,- Kč elektronická forma přihlášky
   - variabilní symbol: 232
   - specifický symbol: vygenerovaný kód


   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 elektronicky
   Centrum celoživotního vzdělávání
   Kateřina Esserová, DiS.
   katerina.esserova@pedf.uni.cz
   221900341
   01.03.2024 - 30.06.2024
   Termín výběrového řízení: září/říjen 2024

   Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
   psychopedie, etopedie, logopedie, zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

   První bloková výuka bude začínat leden/únor
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)