Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Language of Contracts - online (10141)

  Language of Contracts - online
  distanční
  angličtina
  Cílem dvanáctitýdenního kurzu je pomoci účastníkům lépe chápat, vykládat a překládat jednotlivá smluvní ustanovení napříč smluvními typy, osvojit si ustálená slovní spojení a terminologii základních smluvních typů a seznámit se se zvláštnostmi jazyka používaného ve smlouvách.

  Frekventanti si tak mohou uvědomit, jak se liší stavba, obsah a forma anglických a českých smluv a zároveň si osvojit běžně zaužívané fráze a slovní spojení, která lze využít při překládání / sepisování smluv v anglickém jazyce, aby zněly přirozeně.

  Zájemci zvažující zápis by ideálně měli mít minimální znalost anglického jazyka na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz https://www.cambridgeenglish.org/cz/exams-and-tests/cefr/)
  Language of Contracts - online
  Kurz bude probíhat v období 6.3. - 5.6. 2024, každou středu v čase od 16:30 - 18:00 hodin.

  V rámci kurzu Language of Contracts se účastníci seznámí s těmito typy smluv: kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, nájemní smlouva, smlouva o zřízení zástavního práva, smlouva o dílo, licenční smlouva.

  1. týden: stavba anglické obchodní smlouvy, základní terminologie a smluvní typy

  2. – 3. týden: ustálená smluvní ustanovení se zaměřením na používaný jazyk a slovní spojení (language boilerplate clauses); plain English a interpretace ustanovení

  4.týden: smluvní limitace náhrady škody; srovnání se smluvní pokutou

  5. týden: podstatná a vedlejší ujednání – konsekvence porušení smlouvy; podmínky

  6. týden: kupní smlouva – prodej zboží, výhrady práv

  7. týden: pracovní smlouva

  8. týden: smlouva o obchodním zastoupení

  9. týden: nájemní smlouva

  10. týden: smlouva o zřízení zástavního práva

  11. týden: smlouva o dílo se zaměřením na práva z duševního vlastnictví

  12. týden: licenční smlouva
  25
  přihlášení a úhrada poplatku za kurz

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Vladimíra Kvasničková
    Katedra jazyků
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1
    Mgr. Vladimíra Kvasničková
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    letní semestr, Březen
    06.03.2024
    Krátkodobé
    24 hodiny
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    4800 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221005504
    20.02.2024 - 04.03.2024