Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Základy soukromého práva (Street Law) (8796)

  Základy soukromého práva (Street Law)
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy soukromého práva, jakožto oblast, se kterou se člověk v běžném životě nejčastěji setkává. Právě proto je nutnost její dobré znalosti více než žádoucí. V programu bude zvýšený důraz kladen zejména na praktické příklady a aktuální kauzy. Smyslem programu je představit soukromé právo jako živý systém, který ovlivňuje interpersonální jednání a jehož využívání přináší účastníkům posílení jistoty v lidských vztazích.

  Vedle cíle zvyšování právní gramotnosti program zajistí účastníkům i zvýšení jejich metodologické vybavenosti k výuce soukromého práva. Obsahové části programu budou provázány s částmi metodologickými, ve kterých bude účastníkům představena některá z metod vhodných k výuce dané právní problematiky.

  Absolvent programu tak nejenže rozšíří své dosavadní znalosti o právu, ale stejně tak zvýší kvalitu své dovednosti právo vyučovat.

  Základy soukromého práva
  Termín konání kurzu: 30.01.2024/ 9:00 - 13:00 hodin

  Vzdělávací program je rozdělen do čtyř částí, na každou z částí je vyhrazeno přibližně 60 minut výuky. Účastníkům programu budou postupně představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva občanského hmotného (se zaměřením na právní úpravu obsaženou v zákonu č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku) a procesního, s přesahem do práva obchodního (se zaměřením na právní úpravu obsaženou v zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) a práva pracovního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP.

  V rámci každé části bude kladen rovný důraz na obsahovou stránku tématu stejně jako na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Jedná se o práci s konkrétními pracovními listy, skupinovou práci, práci s konkrétními právními příklady, diskuzi na aktuální témata, aktivitu “čtení právních dokumentů” a aktivitu “cesta pohledávky”, které učitelé následně mohou využít ve své vlastní praxi. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Viktor Hatina
    Katedra právních dovedností
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
    Mgr. Viktor Hatina
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní i letní semestr, Leden
    30.01.2024
    Krátkodobé
    4 hodiny
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1950 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    11.12.2023 - 29.01.2024