Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Základy veřejného práva (Street Law) (8797)

  Základy veřejného práva (Street Law)
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  Základním cílem programu je obecné zvýšení právní gramotnosti účastníků, celkové přiblížení právní problematiky a rozšíření povědomí o vybraných právních odvětvích. Program svým založením cílí na oblast právní úpravy veřejného práva, jakožto oblast, ve které porušení právních norem znamená pro rušitele riziko velmi invazivních právních sankcí. V programu bude zvýšený důraz kladen zejména na praktické příklady a aktuální kauzy.

  Smyslem programu je představit veřejné právo jako systém, který nejenom hrozí sankcemi svým rušitelům, ale především chrání pokojné soužití jednotlivců ve společnosti.

  Vedle cíle zvyšování právní gramotnosti program zajistí účastníkům i zvýšení jejich metodologické vybavenosti k výuce veřejného práva. Obsahové části programu budou provázány s částmi metodologickými, ve kterých bude účastníkům představena některá z metod vhodných k výuce dané právní problematiky.

  Absolvent programu tak nejenže rozšíří své dosavadní znalosti o právu, ale stejně tak zvýší kvalitu své dovednosti právo vyučovat.
  Základy veřejného práva
  Termín konání kurzu: 24.01.2024/ 9 - 13 hodin

  Vzdělávací program je rozdělen do dvou částí. Účastníkům programu budou po řadě představeny základní i rozšiřující poznatky z oblasti práva trestního a správního, vše vždy s odkazy na využitelnost informací vzhledem k nárokům kladeným RVP.

  V rámci každé části bude kladen rovný důraz na obsahovou stránku tématu stejně jako na stránku didaktickou. Účastníci semináře si tak nejen rozšíří své právní znalosti získané na pedagogických fakultách a v učitelské praxi, získají také řadu doporučení stran nejvhodnějších metod výuky dané právní materie. Vybrané vzdělávací metody budou vyzkoušeny účastníky přímo v průběhu vzdělávacího programu.

  25
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
    Katedra právních dovedností
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
    Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
    Mgr. Adéla Slavíková
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní i letní semestr, Leden
    24.01.2024
    Krátkodobé
    4 hodiny
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1950 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Právnická fakulka UK
    Bc. Hana Vařeková
    varekova@prf.cuni.cz
    221 005 504
    11.12.2023 - 23.01.2024