Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Aktuální změny v právu životního prostředí - Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku, související změny a změny na úseku vybraných složek práva životního prostředí (10113)

  Aktuální změny v právu životního prostředí - Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku, související změny a změny na úseku vybraných složek práva životního prostředí
  Program CŽV - zájmový
  Právnická fakulta
  prezenční
  čeština
  V oblasti práva životního prostředí dochází v letech 2023 a 2024 k řadě podstatných změn, nejen ve vazbě na přijetí nového stavebního zákona, ale další podstatné změny se projednávají v Parlamentu České republiky. Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálním legislativním vývojem práva životního prostředí, a to se zaměřením na změny v oblasti průřezových nástrojů (nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, zákon o posuzování vlivů na životním prostředí), a ve vybraných složkových zákonech, zaměřených konkrétně na ochranu přírody a krajiny, půdy a lesa. Zmíněny budou také nejpodstatnější změny, ke kterým dochází ve vazbě na nový stavební zákon. Rovněž budou představena nová nařízení EU významně dopadající do těchto sfér právní úpravy (nařízení Rady EU o podmínkách urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie, nařízení Rady a Parlamentu o obnově přírodních ekosystémů).

  Kurz je vhodný především pro posluchače z řad veřejné správy, zejména pro úředníky orgánů ochrany životního prostředí. Je určen také dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti, zejména pracovníkům neziskových organizací zabývajících se ochranou životního prostředí.
  Aktuální změny v právu životního prostředí - Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku, související změny a změny na úseku vybraných složek práva životního prostředí
  Délka kurzu je 26 hodin rozdělených takto:

  31.1.2024 v čase 9 - 16
  01.2.2024 v čase 9 - 16
  08.2.2024 v čase 9 - 16
  09.2.2024 v čase 9 - 16

  Obsah kurzu:

  Kurz se zaměřuje na aktuální změny právní úpravy ochrany životního prostředí v následujících oblastech:

  - Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku

  - Změny v právní úpravě práva životního prostředí související s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku

  - Změny v postavení orgánů ochrany životního prostředí při povolování staveb, tedy ve vazbě na přijetí nového stavebního zákona

  - Ochrana přírody a krajiny a ochrana lesa, obnova přírodních ekosystémů

  - Podmínky urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie,

  - Posuzování vlivů na životním prostředí

  - Připravované změny zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
  50
  žádné

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    nejsou stanoveny
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
    Katedra práva životního prostředí
    Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
    Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2023/2024
    zimní i letní semestr, Leden
    31.01.2024
    Krátkodobé
    26 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    8900 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Univerzita Karlova Právnická fakulta
    Bc. Hana Vařeková
    hana.varekova@prf.cuni.cz
    221005504
    11.12.2023 - 30.01.2024