Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Základní neodkladná resuscitace: Základní resuscitace a použití AED (ERC BLS Provider Course) (10053)

  Základní neodkladná resuscitace: Základní resuscitace a použití AED (ERC BLS Provider Course)
  prezenční
  čeština
  Kurz je pořádaný ve spolupráci s Českou resuscitační radou a je určen k nácviku základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného defibrilátoru dle doporučení Evropské resuscitační rady (ERC). Úspěšné absolvování kurzu je spojeno s udělením mezinárodně platného certifikátu.

  Během kurzu si účastníci mohou osvojit následující dovednosti:
  • Zhodnotit stav člověka s náhle vzniklou poruchou vědomí
  • Poskytnout první pomoc při dušení
  • Rozpoznat srdeční zástavu
  • Přivolat odbornou pomoc
  • Provádět základní resuscitaci
  • Bezpečně použít automatizovaný defibrilátor
  • Uložit postiženého do zotavovací polohy
  Základní neodkladná resuscitace
  Termín kurzu: 26.06.2024, 9:00 - 15:30
  6 hodin + domácí samostudium  Uhrazení vstupního poplatku, samostudium (e-learning) před kurzem, aktivní účast a úspěšné absolvování přezkoušení. Na základě úspěšného absolvování kurzu získají absolventi mezinárodně platný certifikát (ERC BLS Provider).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
   Katedra interních oborů
   Katedra interních oborů
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2023/2024
   zimní i letní semestr
   26.06.2024
   Krátkodobé
   6 hodin
   26.6.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2300 Kč / kurz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=10053
   Ing. Martina Nováková
   novakovamartina2@lfhk.cuni.cz
   495 834 697
   17.05.2024 - 07.06.2024