Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) v AJ (5219)

  Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat, na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů) v AJ
  Program CŽV - na výkon povolání
  1. lékařská fakulta
  prezenční
  angličtina
  V termínu 8.4.-12.4. 2024 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů).
  Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
  Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
  Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.
  74892/2014-MZE-17214
  Ministerstvo zemědělství České republiky
  74892/2014-MZE-17214
  Celoživotní vzdělávání pracovníků s VŠ vzděláním
  8. 4. - 12.4.2024
  8.00 – 8.30 registrace
  8:30 – 11:45 přednášky
  12:30 – 16:30 přednášky

  8.4. - 11. 4. 2024
  8:00 – 12:00 přednášky
  12:45 – 15:00 přednášky

  12.4. 2024
  9:00 – 12:00 zkouška
  Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
  Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   závěrečná písemná práce
   Osvědčení o absolvování programu
   Osvědčení Ministerstva zemědělství České republiky
   dle Ministerstva zemědělství České republiky
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. Viktor Sýkora
   Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK
   Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
   Na Bojišti 3, Praha 2
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2023/2024
   letní semestr, Duben
   08.04.2024
   Krátkodobé
   35 hodin
   8. 4.-12. 4. 2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   8500 Kč / kurz
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   SIS
   Mgr. Markéta Vrbová
   marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
   224964128
   10.12.2023 - 10.03.2024
   Přihlášky přijímáme do 10. 3. 2024. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 18 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci do 21. 3. 2024. Po tomto datu budete hradit kurzovné.