Volba jazyka
  • čeština
  • english
Uživatel
  • Anonym

    Přijímací řízení

    Programy/Obory

    Zájemci o studium na UK si mohou pomocí tlačítka Programy/Obory vyhledat jednotlivé programy/obory, které je možné na Univerzitě Karlově studovat. Čtyři měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů/oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou, kromě informací o konání přijímacích zkoušek, o jejich obsahu či o výši poplatků, i konkrétní termíny konání Dnů otevřených dveří jednotlivých fakult.

    Studijní programy uskutečňované Univerzitou Karlovou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami Informačního, poradenského a sociálního centra Rektorátu UK (ipsc@ruk.cuni.cz, 224 491 850) nebo studijní oddělení příslušné fakulty.

    Programy CŽV

    Tlačítkem Programy CŽV je možné vyhledávat v široké nabídce programů CŽV připravených jednotlivými fakultami, ale i dalšími součástmi UK. Nabídka zahrnuje krátko- i dlouhodobé programy (např. také přípravné programy ke studiu na UK). Programy CŽV se dělí se na dvě základní kategorie: zájmové a orientované na výkon povolání.

    Založení nové přihlášky

    Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka Založení nové přihlášky.
    Před podáním elektronické přihlášky budete vyzváni k zaregistrování prostřednictvím registračního e-mailu. Tento registrační e-mail Vám bude sloužit k přihlašování po celou dobu průběhu přijímacího řízení.
    Registraci uchazeče o studium lze také provést prostřednictvím tlačítka "Přihlásit", které je umístěno vpravo nahoře.

    Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu.

    Kompletní podmínky přijímacího řízení UK pro rok 2020/2021 naleznete zde