PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Game Studies - NAFF003
Anglický název: Game Studies
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz/
Garant: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D.
Záměnnost : AISE00031
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (07.05.2019)
Předmět poskytuje studentům teoretický a metodologický úvod do herních studií. Kriticky analyzuje médium počítačových her a zabývá se jejich širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, metody analýzy počítačových her a jejich sociální a psychologické aspekty. Cílem předmětu je rozvinout kritické porozumění širší role počítačových her ve společnosti a schopnost samostatného výzkumu. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (16.07.2020)

Seznámit studenta s herními studiemi jako vědeckou disciplínou včetně relevantních metod výzkumu v této oblasti.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (19.09.2023)

Metody hodnocení:

10 % Vytvoření týmu, odevzdání výzkumného záměru

10 % Konzultace týmového projektu

40 % Prezentace výsledků výzkumu na studentské konferenci

40 % Odevzdání týmového výzkumného projektového článku (16,000 znaků, v souladu s Game Studies)

  • 10 % pozdní odevzdaní

Místo a čas:

Kurz bude probíhat ve středu, začínáme 4. října 2023.

9:10 - 10:40

Místnost č. 348, Celetná 20

** Podmínkou zápisu do předmětu je účast na první hodině. ***
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (06.10.2020)

BOGOST, IAN (2007). Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: The MIT Press.

DONOVAN, TRISTAN (2010). Replay: the History of Video Games. Yellow Ant.

EGENFELDT-NIELSEN, S., SMITH, J.H., TOSCA, S.P. (2008). Understanding Video Games: The Essential Introduction. Routledge.

FERNÁNDEZ-VARA, CLARA (2014). Introduction to Game Analysis. Routledge.

FROMME, J. & UNGER, A. (2012). Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies. Springer.

JAHN-SUDMANN, ANDREAS & STOCKMANN, RALF (Eds.) (2008). Computer Games as a Sociocultural Phenomenon. New York: Palgrave Macmillan.

JUUL, JESPER (2005). Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge, MA: MIT Press.

LANKOSKI, PETR & BJÖRK, STAFFAN (2015). Game Research Methods: An Overview. ETC Press.

SCHRANK, B. (2014) Avant-garde Videogames: Playing with Technoculture. The MIT Press.

MÄYRÄ, FRANS (2008). An Introduction to Game Studies. SAGE Publications.

ŠISLER, V., RADDE-ANTWEILER, K. & ZEILER, X. (2018). Methods for Studying Video Games and Religion. New York, NY: Routledge.

Sylabus -
Poslední úprava: SISLV1AF (20.09.2017)

Introduction

History of Video Games

Methodology & Theory

Social Aspects of Games

Cognitive and Psychological Aspects of Games

Game-based Learning

Art & Games

Student Conference

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK