PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
R pro život - MB162P13
Anglický název: R for life
Český název: R pro život
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1909
Garant: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Anna Tószögyová, Ph.D.
Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Neslučitelnost : MB120P147E
N//Je neslučitelnost pro: MB120P147E, MB120C15E, MB120C15
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (01.10.2012)
Hlavním cílem kurzu je zbavit účastníky strachu z programování; ukázat, že programování může efektivně používat každý
(R je intuitivní a "blbuvzdorné"), a to pro řešení běžných problémů; naučit účastníky základům programování v R; dále
ukázat, že pomocí R se dá dělat mnohem více věcí než jen statistika (např. práce s grafikou, databázemi, simulacemi, GIS).
Cílová skupina není nijak vymezena ročníkem studia ani studijním programem, nicméně předpokládáme že účastníci budou
biologové s elementárním ponětím o tom, jak se v oboru pracuje s daty a co je to graf. Kurz je vhodný pro všechny, kteří si
chtějí usnadnit práci s počítačem a rozšířit tvůrčí možnosti. Zvláště doporučeno studentům kteří u počítače tráví více než
~3 hodiny denně.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (01.10.2012)

Crawley MJ (2007) The R book. John Wiley & Sons. (vyšlo i druhé vydání)

Venables WN & Smith DM (2008) An introduction to R. R development core team.

http://www.r-project.org

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet je udělován na základě písemného testu (práce s daty, řešení problémů, řízení směrovaání kódu).
Zkouška je udělena za naprogramování funkčního programu, který student krátce představí.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Weiser, Ph.D. (01.10.2012)

1. Teoretická část proběhne jako interaktivní přednáška (s počítači), při které budou představeny základy práce s daty, grafikou a programování v R (prostě takové ty základní, nestatistické kejkle). Tato část volně koresponduje s kapitolami 1-5 v Crawley (2007).

2. Praktická část při které budou studenti pracovat na řešení konkrétního problému (např. naprogramovat celulární automat, modelovat fraktály, načíst rozměrnou databázi a vytáhnout z ní co potřebuji, implementovat nějaký ekologický model, vytvořit nějakou zajímavou grafiku). Tento problém si buď vyberou z námi nabízených témat, nebo přijdou s problémem vlastním. Praktická část bude rozložena do několika ?sessions", během kterých probereme, kam studenti pokročili od minula, a s čím mají případně problém.

Témata teoretické části:

1. Úvod do R. Nápověda a literatura. Prostředí R a specifické fígle; R-editor, editor Tinn-R se zvýrazněnou syntaxí; import a export dat z/do různých souborů. Základní syntaxe, operátory, znaménka, závorky.

2. Základní struktury v R. Proměnné, vektory, matice, data frames, arrays, strings, characters vs. numbers. Indexování jako zcela zásadní věc.

3. Stručný ?bestiář" některých zásadních funkcí. Generování náhodných čísel. Operace s vektory a maticemi (sample, order, sort, diff, max, min, unique, sums, which, ...). Operace s řetězci. Základní matematické operace.

4. Paní skriptů a programování - velmi důležité, budeme se tomu snažit dost věnovat. Funkce, argumenty funkce. Control flow & smyčky (if, else, for, while, repeat). Funkce uvnitř funkcí.

5. Dobré zvyklosti při programování.

6. Vizualizace a grafika v R. Obecné zásady vizualizace dat. Plot, lines, points, abline, text, image, par atd. jako nástroje na vizualizaci prakticky čehokoliv. Lattice (Trellis) graphics. Propojení grafiky a programování - kreslení a animace v R.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK