PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilé metody doporučování - NSWI167
Anglický název: Advanced Methods for Recommender Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2017)
Předmět rozšiřuje základní znalosti získané v předmětu „Úvod do doporučovacích systémů“, poskytuje informace o aktuálních trendech v oblasti doporučovacích systémů a jejich praktické aplikaci na konkrétní problémy. Hlavní součástí cvičení bude týmové zpracování řešení vybrané doporučovací soutěže, viz. recsyschallenge.com, www.clef-newsreel.org. Předpokládají se znalosti základů doporučovacích systémů a učení preference cca v rozsahu předmětu “Úvod do doporučovacích systémů”
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Peška, Ph.D. (02.10.2017)
 • práce na sdíleném projektu
 • aktivní účast na cvičeních
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2017)
 • Ricci, F. et al (Eds): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011
 • Jannach, D. et al (Eds): Recommender Systems: An Introduction, Cambridge University Press, 2011
 • Proceedings of the Recommender Systems Challenge, ACM, 2016, ISBN: 978-1-4503-4801-0
 • Proceedings of the 2015 International ACM Recommender Systems Challenge, ACM, 2015, ISBN: 978-1-4503-3665-9
 • Semantic Web Evaluation Challenge, Springer CCIS 445, 2014 DOI: 10.1007/978-3-319-12024-9

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2017)
 • Základní metody a cíle doporučovacích systémů - shrnutí
 • Nové trendy a aplikace doporučovacích systémů
 • Specifika vývoje preference learning aplikací
 • Představení doporučovacích soutěží, metodika řešení a evaluace
 • Týmová práce na řešení vybrané soutěže, cvičení formou konzultací
 • Závěrečné hodnocení úspěšnosti, reflexe, další možný vývoj daného problému

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK