PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Realtime grafika na GPU - NPGR019
Anglický název: Realtime Graphics on GPU
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr019.cz.php
Garant: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
RNDr. Josef Pelikán
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)
Přednáška se věnuje realtime grafice implementované na grafické kartě (GPU). Architektura moderních GPU, jejich programování (shadery), konkrétní 3D API (OpenGL) a různé techniky používané při realtime 3D renderingu na GPU. Počítání na GPU (GPGPU) v systémech CUDA a OpenCL. Přednáška je doplněna cvičeními v počítačové laboratoři. Cvičení se věnují praktickým aspektům předmětu, konkrétnímu programování GPU (OpenGL, GLSL, CUDA..) a zadávání průběžných zápočtových úkolů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Kolomazník, Ph.D. (18.02.2019)

Pred úcastí na zkoušce je potreba mít získán zápočet.

Zápočet se získává za úspěšně vyřešené dvě zápočtové úlohy.

Zkoušku lze skládat opakovaně, dle studijních předpisů.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)

Tomas Akenine-Möller, Eric Haines: Real-Time Rendering, A K Peters, 2002, ISBN: 1568811829

OpenGL Architecture Review Board: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 1.4, Fourth Edition, Addison-Wesley, 2003, ISBN: 0321173481

Randi J. Rost: OpenGL(R) Shading Language, Addison-Wesley, 2004, ISBN: 0321197895

Ron Fosner: Real-Time Shader Programming, Morgan Kaufmann, 2002, ISBN: 1558608532

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jan Kolomazník, Ph.D. (18.02.2019)

Zkouška je písemná a ústní (základ je písemný, jen v prípade nejasností nebo tesne

kolem hranice známky je možné, že si zkoušející studenta/studentku povolá ke krátkému

ústnímu vysvětlení).

Zkouší se vše, co bylo předneseno na prednáškách a cvičeních, aktuální slidy bude možné najít na webu:

https://cgg.mff.cuni.cz/~kolomaznik/index.php#NPGR019

Pred zkouškou je potřeba získat zápočet - úspěšně vyřešit alespoň dvě zápočtové úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)

Zobrazovací řetězec: aplikace, geometrická fáze, rasterizace, shadery, buffery

Reprezentace 3D scén pro realtime: ploškové modely, sítě trojúhelníků, indexované pole, hierarchické reprezentace, úroveň detailu (LoD), skinning, billboards, point sprites

Techniky používané na GPU: viditelnost, akumulace, poloprůhlednost, interpolace veličin, mlha, textury, environment mapy, normálové mapy, stencil buffer, výstupní buffery

Efektivní předávání dat do GPU: buffery, atributy vrcholů, instancing

Programování GPU: shadery (vertex, geometry, tesselation, fragment), jazyk GLSL, srovn. s HLSL (Cg), komunikace aplikace se shaderem

Konkrétní API: OpenGL, GLSL, nadstavba (pro C# i C++ - SDL, ..), nejnovější vývoj (OpenGL 4.x, Vulkan)

GPGPU: systém paralelních výpočtů na GPU - CUDA, OpenCL

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK