Modelování materiálů - teorie, redukce modelů a efektivní numerické metody - NMNV463
Anglický název: Modelling of materials - theory, model reduction and efficient numerical methods
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (07.04.2015)
Seminář projektu ERC-CZ MORE je zaměřen na jednotný přístup k modelování, matematické a numerické analýze a efektivním maticovým výpočtům, s aplikací zejména (nikoliv však výlučně) na chování materiálů při deformačních, tepelných, chemických a jiných procesech. V rámci semináře ERC-CZ MORE se budou rovněž konat občasné semináře projektu UNCE Math MAC. Seminář je otevřený dalším zájemcům.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

Aktivní účast na semináři.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

Specializovaná časopisecká literatura dle aktuálně probíraných témat.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

Tento multidisciplinární seminář je otevřený všem zájemcům o matematické modelování v mechanice kontinua. Přednášky přednášejí zvaní hosté a účastníci semináře.