PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Uživatelské preference - NDBI021
Anglický název: User preferences
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/teaching/teaching.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy, Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NDBX021
Je záměnnost pro: NDBX021
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (27.04.2021)
V předmětu se zaměříme především na hlubší pochopení uživatelských preferencí/potřeb/požadavků. Problematika je závislá např. na frekvenci návštěv a cílové doméně. Zaměříme se např. na problémy proporcionality, změny preferencí, multikriterialitu, nestranného vyhodnocování a dále na algoritmy schopné se v takových podmínkách učit a doporučovat. Dále se zaměříme na širší kontext interpretace preferencí například při vyhledávání (ostré/fuzzy preference, grafická interpretace preferencí). Cvičení se skládají z referátů o současných výsledcích a projektu virtuálního „Lean startup“.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.12.2018)
  • Fagin, Lotem, Naor. Optimal aggregation algorithms for middleware, J. Computer and System Sciences 66 (2003), pp. 614-656
  • Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business 2011
  • Abiteboul S., Hull R., Vianu V.: Foundations of Databases, Addison-Wesley 1995
  • W3C standards, https://www.w3.org/standards/
  • D. Harel, D. Kozen and J. Tiuryn. Dynamic Logic, MIT Press, Cambridge, MA, USA ©2000
  • Různá čtení z/o IBM T-shape education; Big Five personality traits; Does Personality Matter on Consumer Behavior; Peterson-JB-Maps-of-Meaning-Routledge-1999

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (23.05.2020)
Modelování zákaznických preferencí
Úvod, motivace, výzvy a příklady zákaznických preferencí. Lean startup model,

LMPM-Lineární Monotónní Preferenční Model, jednoznačnost reprezentace LMPM, formální rámec challenge-response

Top-k algoritmus - dotazování/vyhledávání s preferencemi
Faginův monotónní model zákaznických preferencí, RDF data a prahový algoritmus

Teoretická optimalita prahového algoritmu, indexy pro model vícero zákazníků

Učení zákaznických preferencí a extraktorů webu
Problém učení (získávání) zákaznických preferencí, různé metriky vyhodnocování kvality modelů

Standardy pro popis webovských zdrojů a znalostních grafů

Rozšíření webovských standardů pomocí dynamické logiky

Dynamická semantizace webu pro kvalitu modelování zákaznických preferencí

Preferenční Datalog
Preferenční logika jako jazyk pro modelování preferencí, vícehodnotový modus pones a jeho korektnost

Procedurální a deklarativní sémantika preferenčního Datalogu bez negace a s rekurzí, korektnost

Fixpoint pro preferenční Datalog a vypočítatelnost minimálního modelu, aproximativní úplnost

Challenge-response rámec
Challenge-response situace v softwarovém inženýrství, složitosti algoritmů a formálních modelech

Současné dění v oboru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK