PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Adaptivní hudba a interaktivní zvuk - NCGD009
Anglický název: Adaptive Music and Interactive Audio
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Adam Sporka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (14.05.2019)
Předmět se zaměřuje na využití zvuků a hudby jako součásti soudobých multimediálních aplikací, tedy např. her, interaktivních prezentací, divadelních vystoupení a výstav. Předmět má přehledovou formu tvorby interaktivního audia, jeho designu a produkce. Během přednášek se studenti seznámí se způsobem, jakým je zvuk zpracováván v operačních systémech, jaké softwarové techniky se používají pro jeho syntézu a jakými způsoby je možné zvuk zasazovat do aplikací. V rámci cvičení budou představeny jednotlivé audio middlewary. Studenti si vyzkouší návrh, tvorbu a implementaci herního audia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (14.05.2019)

Předmět je koncipován jako zdroj informací o interaktivním audiu pro jednotlivce i členy velkých týmů, kteří pracují nebo plánují pracovat na multimediálních projektech od jednoduchých videí po velké AAA počítačové hry.

Programátoři získají znalosti o tom, jak implementovat zvuky a hudbu v rámci jejich projektu, a také o rozsahu požadavků, které na ně budou kladeny audio designéry a hudebníky z jejich týmu.

Herní designéři a interaktivní designéři zjistí, do jaké úrovně je možné využit zvuky a hudbu jako jednu z modalit jejich multimediálního produktu.

Zvukoví designéři a hudební skladatelé se seznámí s aktuálními technologiemi a technikami, které mohou použít pro svá kreativní vyjádření.

Projektoví manažeři, producenti a kreativní ředitelé zjistí detaily o jednotlivých rolích běžně existujících v hudebním průmyslu, o jejich procesu práce a způsobu komunikace, což umožní optimalizovat jejich práci na projektu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (14.05.2019)

K úspěšnému zakončení předmětu je třeba vypracovat zápočtovou úlohu, která bude klasifikována.

K získání zápočtu je nutné: zvolit si téma semestrálního projektu a vypracovat semestrální projekt.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (14.05.2019)

Phillips, Winifred. A composer's guide to game music. MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02664-2

Snoman, R. (2012). The dance music manual: tools, toys and techniques. Focal Press.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (14.05.2019)

1. Audio a interaktivní média

2. Zvukové efekty, interaktivní události, implementace

3. Hudba jako médium exprese

4. Adaptivní hudba, proces produkce, implementace

5. Soudobé formáty interaktivního audia

6. Využití strojového učení pro automatické skládání hudby

7. Využití strojového učení pro tvorbu zvukových efektů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK